Bestuur

Het bestuur van Stichting Accommodatiebeheer Lobith Tolkamer:

Naam Functie
Ton Sterrenburg Voorzitter
Vacant Secretaris
Stans Dietz Penningmeester
Esther Pfeijffer Notulist
Harrie Hulshof Lid
Ron Droste Lid
Henny van der Meijden Lid
Adres Dorpsdijk 16
6915 AD Lobith
Beheerder Chris Kuppens
Mobiel 06-26960540
Telefoon 0316-841334
Email beheerder beheer@gildehuis.net
Email algemeen info@gildehuis.net