• Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken;
 • Geen toegang voor personen die dronken zijn;
 • Het is niet toegestaan binnen het Gildehuis te roken;
 • Drank en etenswaren mogen niet mee naar binnen genomen worden;
 • Consumpties te gebruiken in het gebouw, geen glaswerk mee naar buiten;
 • Het is niet toegestaan in het Gildehuis drugs te gebruiken;
 • Geen toegang voor personen die in bezit en/of onder invloed van drugs zijn;
 • Geen toegang voor personen die wapens in bezit hebben (politie wordt dan ingeschakeld);Ter bescherming van de veiligheid kan een bezoeker worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend wordt de toegang ontzegd;
 • Het is verboden goederen te verhandelen in- of rondom het Gildehuis die bij wet zijn verboden;
 • Bij constatering van wangedrag of geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd en vindt verwijdering plaats;
 • Geen toegang voor personen die overlast en/of agressie meebrengen of eerder voor overlast hebben gezorgd;
 • Bij zaken als bedreiging, mishandeling, intimidatie, handelingen die duiden op racisme of discriminatie ongewenste intimiteiten, hinderlijk of aanstootgevend gedrag wordt een bezoeker verwijderd.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist het bestuur over de te nemen maatregelen.